Susanne

Hætta

Susannefoto

Susannefoto

forlag

Design og web:

Arktisk design

Jeg er fotograf, forfatter, forlegger, kunstner og designer, basert i Finnmark. Blant oppdragene mine er portretter, eventfotografering og filmstills.

 

Til kunstneriske bilder og portretter liker jeg å fotografere i svarthvitt. Likevel jobber jeg mest med fargefoto for kundene, og synes det er like faglig utfordrende.

Jeg fotograferer hovedsakelig med kameraet Canon 5D mk III.

 

//

 

I am a photographer, writer, publisher, visual artist and designer, based in Finnmark. My commissions include portraits, event photography and movie stills.

 

For artistic photographs and portraits I love black and white. Nevertheless, I mainly work in colours for clients, and I think it is just as challenging as black and white photography. Most of the time, I use a Canon 5D mk III.

Fotografi brukes i det meste av kommunikasjon, fordi det ikke trenger forklaringer. Vi påvirkes av det visuelle rundt oss og alle kan oppfatte et bilde. Dersom du trenger en gjennomgang av din bedrifts visuelle profil, kontakt meg for en prat. Nye bilder på nettsidene er et friskt ansiktsløft for bedriften.

 

Jeg fotograferer også på events, konserter, filminnspillinger og lignende. Kundene er blant annet NRK Drama, Office for Contemporary Art Norway, Språkrådet, kunstner Synnøve Persen, plateselskapet Stierdna, Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark fylkeskommune. Ta kontakt for et tilbud skreddersydd for deres behov.

 

Susannefoto har et mobilt fotostudio, som også kan flyttes ut til kundene ved behov.

 

//

 

Photographs are used in almost all communication, because it does not need further explanations. Everyone can perceive a picture and we are affected by the visual around us. If you need a revision of your visual profile, contact me for a chat! New pictures on your websites is a facelift for your company.

 

I also photograph at events, concerts, film sets and such. My clients include NRK Drama, Office for Contemporary Art Norway, Språkrådet, artist Synnøve Persen, Stierdna record label, the State office in Finnmark and the county administration of Finnmark. Contact me for an offer designed for your company’s needs.

 

Susannefoto has a mobile photo studio, which can be transported out to the customers.

Susannefoto forlag har gitt ut "Luondduadjágasat - Dreamscapes" om den samiske kunstneren Synnøve Persen på nordsamisk, norsk, engelsk og tysk; og ”Mari Moments – Mari Liibbat” av Susanne Hætta, om artisten Mari Boines liv. Hætta har fulgt Boine med kameraet i nesten tre år: på scenen, på plateinnspilling, i naturen og i Boines private sfære. Resultatet er fotoboken som har tekster på nordsamisk og engelsk.

susannefotoforlag@gmail.com

 

I tillegg er boken ”Samer og samiske forhold i navn og tall” av Odd Mathis Hætta utgitt på Susannefoto forlag. Det er en spesiell oppslagsbok der du blant annet kan finne oversikt over vinnere i samisk grand prix, fakta om sametingsrepresentantene gjennom tidene, samekonferanser, vanlige hundenavn og så videre.  Bøkene kan kjøpes ved å sende en e-post til susannefotoforlag@gmail.com

//

 

Susannefoto forlag has published "Luondduadjágasat - Dreamscapes" about the Sámi visual artist and poet Synnøve Persen, in Northern Sámi, Norwegian, English and German; and ”Mari Moments – Mari Liibbat” by Susanne Hætta, about the life of artist Mari Boine. Hætta followed Boine around for almost three years: on stage, in the recording studio, outdoors and in Boine’s private life. The result is the photo book written in Northern Sámi and English. 

 

susannefotoforlag@gmail.com

The book ”Samer og samiske forhold i navn og tall” by Odd Mathis Hætta is also published by Susannefoto. It is a peculiar directory where you amongst other information can find all the winners of Sámi grand prix, facts about representatives in the Sámi parliament over the years, Sámi conferences, common names for dogs and such. The books can be purchased by sending an e-mail to susannefotoforlag@gmail.com